pátek 24. srpna 2012

Nepředvídatelný výstup Jižního

Nepředvídatelný výstup Jižního (velký J, to má v sobě TAJEM) 
24. srpna 2012 Jihoměstský pivovar
Přítomni: Velký Brzlík, Špatné Svědomí vpss, Ledvina

Upozornění:
toto je doslovný zápis Nepředvídatelného setkání od čtvrtého, případně pátého piva dál...

Po rozepři: my máme 4 (Velký Brzlík a Ledvina), ty máš 5 ( Špatné Svědomí vpss)!
  • na to se můžu vysrat, abych platila sama ......................... (něco, co nejde přečíst). Ledvina

Příspěvky:
  • roční
  • kdo nezaplatil – nechlastá; kdo chlastá – neadoptuje (nechce mít malého)
  • výše? měsíčně 35 Kč (průměrná cena piva), dali jsme si s tím práci => 34,50 => 414 Kč ročně
  • forma – kolikrát ročně? (nějak jsme nedořešili)
Ledvina, Velký Brzlík i Špatné Svědomí vpss jsou pro. Dobrovolné přípěvky nad rámec povinností jsou nepovinné (chtělo to tak /naivně/ Špatné Svědomí vpss). Špatné Svědomí vpss nesouhlasí a vygumuje, nicméně Ledvina to stejně zapíše.

Jak se využijí vybrané příspěvky?
  • Prochlastáme to na Únorových sjezdech! Ledvina (Ledvina zapsala, Velký Brzlík brutálně přeškrtal!!!)
  • Takto vybrané příspěvky budou využity (pěkná romantika)! Únoru zdar! (Špatné Svědomí vpss připsalo dle svého nejlepšího vědomí a svědomí)

Velký Brzlík = Předvídavý pokladník. Předvídavý host se tímto usnesením Předvídavých orgánů stává Správcem Železné Rezervy (SŽR). SŽR je důležitý, aby sbíral kovové železo.

Známky z Nepředvídatelného výstupu Jižního. Kdo je vyrobí, když tuto akci nikdo nesvolal?
Zrobime každý známku (jednu), daný text: Nepředvídatelný výstup Jižního 24. 8. 2012. Dáme – šáhneme! (systém losování).

Velký Brzlík prosí do zápisu: Nastálá situace – dáme ještě jedno pod záminkou vytvoření partnerského prostředí pro Špatné Svědomí vpss. Chceme další Předvídavou! (Pro Špatné Svědomí vpss).

Výstup byl bez Indiánů.
INDIÁNSKÉ DĚTI DOSTÁVAJÍ JMÉNA, KTERÁ JIM DÁVAJÍ JEJICH OTCOVÉ. A AŽ JSOU VELKÁ, TAK SI DÁVAJÍ JMÉNA SAMY, ČÍMŽ SE PŘEJMENOVÁVAJÍ, ABY NEMĚLY JMÉNA, KTERÁ JIM DALI JEJICH OTCOVÉ. TO ZNAMENÁ, ŽE ANI JEDEN JEDINÝ PŘEDVÍDAVÝ NEMÁ SVÉ JMÉNO NAVŽDY. Špatné Svědomí vpss (v originále vlastní rukou).

Proč se Varna jmenuje Varna, když nevíš, co bulharsky znamená varna => zjistit!

Špatné Svědomí vpss mělo játru!!! (Mohlo by být jeho příštím Předvídavým orgánem)

Zapsala Ledvina.