sobota 11. srpna 2012

Předvídavý zápis 04


Předvídavý výlet 11. srpna 2012 Třebonice (Staňkův rukodělný pivovárek)
(svolavatelka Ledvina)

Přítomni:
Velký Brzlík, Špatné Svědomí vpss, Ledvina, I. - později Předvídavý host

Program:
 1. 14.30 sraz poloviny výletníků (Velký Brzlík a Ledvina) na Hl. n., parádní cesta Pražským motoráčkem.
 2. výstup poloviny výletníků (VB a L) na zastávce Praha-Žvahov, radostné setkání s druhou polovinou výletníků (Špatné Svědomí vpss a I.). Předání darů od I. pro Velkého Brzlíka a Ledvinu, kteří tímto ještě jednou I. velmi děkují!
 3. výlet směr Třebonice cestou necestou. I. má na 10-12 km dlouhý výlet boty s 10-12 cm vysokým podpatkem. Ale prý to nevadí, normálně nosí až 15 cm. Očividně nemá žádné větší problémy, i když zbytek výpravy chvílemi sotva jde i ve sportovní obuvi. Při první příležitosti zastavujeme na začátku Prokopského údolí na povi!
 4. pokračujeme Prokopským a Dalejským údolím směr Třebonice. Cesta je daleká, posledních pár kilometrů jedeme autobusem s velmi vybranou společností.
 5. cca 19 hodin – konečně u cíle!
 6. objednáváme povi – 12° Podkováň (Velký Brzlík), 12° Podkováň (Ledvina), malá (I.) a velká (Špatné Svědomí vpss) Divá Bára (černá 13°), volná zábava.
 7. 19.45 – zahájení oficiálního programu
 • rozdání známek z Výjezdního zasedání do Únětic dne 20. května 2012, Špatné Svědomí vpss nemá legitimaci!!! Pokárání, ale pro tentokrát mu budeme věřit, že to je opravdu on, i když se nemohl legitimovat...
 • návrhy na program dnešního programu
  1. vydefinovat statut I. (navrhla Ledvina)
  2. dáme si 16°! (navrhl Velký Brzlík a nedal si)
  ad a) I. navrhuje, že bude Čestný host do doby, než budou mít Předvídaví nového Čestného hosta. Špatné Svědomí vpss konstatuje, že by o tom mohla I. hlasovat, ale protože je Čestný host, tak nemůže!
  c) Špatné Svědomí vpss navrhuje, aby Ledvina a Velký Brzlík hlasovali, jestli Špatné Svědomí vpss může hlasovat, když nemá legitimaci.
  ad c) Ledvina a Velký Brzlík odhlasovali všemi dvěma hlasy, že Špatné Svědomí vpss může hlasovat o statutu Čestného hosta (ale výjimečně a nesmí se to opakovat).
  d) pochvala Velkého Brzlíka a Ledviny Špatnému Svědomí vpss za péči o dodržování pitného režimu celé Předvídavé výpravy během cesty nápojem s o stupeň lepší chutí!
 • 19.50 – I. si dává malého Samce (weizenbock 16°).
 • blíží se rozhodování o statutu Čestného hosta – návrhy pojmenování
   • Čestný host (navrhla I.)
   • Hostující čestný člen (navrhlo Špatné Svědomí vpss)
   • Čestný člen (navrhla Ledvina)
   • Předvídavý host (navrhl Velký Brzlík)
 • tajným hlasováním byl pro I. třemi hlasy schválen statut Předvídavý host! Gratulujeme!!!
 • 20.10 – Ledvina si dává velkého Samce!
 • otázka Velkého Brzlíka – Bude mít Předvídavý host legitimaci? A pokud ano, jakou? Všichni Předvídaví se shodli, že Předvídavý host legitimaci mít bude a to stejnou, jako ostatní Předvídaví, jen před "číslem" P. H., které se případně přeškrtá (pokud by Předvídavý host vstoupil mezi Předvídavé). Obdrží též Stanovy Předvídavých a známku z dnešního Předvídavého výletu. To vše poštou během září. I. za tímto účelem sdělila Ledvině svoji adresu, Ledvina pečlivě zapsala (jako ostatně vše, co bylo řečeno).
 • 20.20 srdečné slavnostní přivítání Předvídavého hosta mezi Předvídavé
 • pauza na jídlo. (Mimo zápis: Topinky – hlasování P. H. 1 ks, L 1 nebo 2, VB 1 nebo 2, výsledek – my tři jsme si objednali čtyři krajíce, ŠS vpss si dal opravdický jídlo, ale Ledvina nezapsala jaký).
 • 21.50 – platíme, Předvídavý host přebral proti podpisu do Předvídavého banku sumu 30 Kč – naše železná rezerva!!!
 1. cesta na autobus, pak na metro, loučení, ukončení Předvídavého výletu.

Zapsala Ledvina.