neděle 20. května 2012

Předvídavý zápis 03


Výjezdní zasedání Předvídavých 20. května 2012 Únětice (U Lasíků, Únětický pivovar)
(svolavatel Velký Brzlík)

Přítomni:
Velký Brzlík, Špatné Svědomí, Ledvina

Program:
 1. povi! (U Lasíků)
 2. rozdány známky z minulého sjezdu Předvídavých jeho svolavatelem Špatným Svědomým (v přeneseném slova smyslu). Proběhl i pokus o jejich nalepení do Předvídavých průkazů, ale vlivem nečekaných okolností (vyschlé lepidlo) to bohužel nebylo možné. Všichni mají nalepení do příště za domácí úkol.
 3. podpis dodatku 01 stanov přítomnými. Jak s podpisem Plíčků Na Smetaně? Všechna vyhotovení dodatku má u sebe Velký Brzlík, na příští akci Předvídavých Plíčky Na Smetaně podepíší a všechny dodatky budou rozdány. Pochvala Velkému Brzlíkovi za vyhotovení dodatku!
 4. zaslání pozdravu Plíčkům Na Smetaně
 5. velká pochvala všem za dodržení ústrojové kázně
 6. zrušení ústrojové kázně mimo pražská zasedání. Pro identifikaci mimo pražská zasedání budou sloužit Předvídavé placky. Jejich výrobu domluví Ledvina v J., zjistí jejich průměr a tuto informaci předá Velkému Brzlíkovi. Ten je potom připraví (10 ks). Špatné Svědomí vpss mělo celou dobu otázky (ono samo říká, že hloupé). Např. : "Opravdu musíme na Pražské akce Předvídavých nosit tašky?" VB+L: "Ano!"; "Nestačila by placka?" VB+L: "Ne!"
 7. Předvídavý blog – bude! Nahodí ho Velký Brzlík a pozve k administraci všechny ostatní. Obsah:
 • zápisy z akcí
 • známky (zabezpečené proti zneužití)
 • fotodokumentace týkající se akcí Předvídavých
 1. návrh Velkého Brzlíka a Ledviny o možné spolupráci Předvídavých a Svobodných Zelnářů. Špatné Svědomí vpss se přidá. Ve čtvrtek 14. 6. se zúčastní od 19 hodin slavnostního otevření pobočky.
 2. přesun od Lasíků do výčepu Únětického pivovaru, další povi!
 3. překvapení! Od 15 hodin se Předvídaví zúčastnili exkurze do výrobní části pivovaru. Nám líbilo (některým více, některým méně).
 4. poslední povi, doprovod Špatného Svědomí vpss na autobus, rozchod.

Zapsala Ledvina.