sobota 5. března 2016

Předvídavý Hamburk

Přítomni: pánská sekce Předvídavých ve složení PNS, ŠSvpss, VB

13 h - kulturní předehra (Světové události Jana Šibíka v Českém centru)

14 h - dřina a odříkání (Hamburk)

hladinky, dršťkovky, mlíka, šnity a malý mlíka z kozla

karlínští hoši

placení příspěvků (3x 207 Kč + dyškréce od PNS a ŠSvpss, VB coby pokladník dyškréci nedává)

po zralé uváze přesunutí AKCE KLOBOUK z neděle 8. 5. na sobotu 7. 5., přepište si to ve svých diářích (časový harmonogram se nemění)

9. dubna (předvečer 12. dubna) - Kosmonautické narozeniny
ŠSvpss si vše promyslí a sjedná pomocí sociálních sítí

zapsal VB