neděle 2. prosince 2012

Přeštědrý Předštědrý Předvídavý Večer

Svolání PPPV na neděli 23. 12. 2012 v 17:00 hodin v restauraci Zlý časy

Navrhovaný program:
- povi
- čekání na Plíčky a na Předvídavého Ježíška (dále jen PJ)
- povi, čekání na PJ
- projednání vloženého a jediného bodu (doplní Zapisovatelka L. v příloze)
- povi, čekání na PJ
- výměna a vylepení známek
- povi, čekání na PJ, možný překvapivý příchod PJ
- povi, radost (smutek) nad možným překvapivým příchodem (absencí) PJ
- povi, povi, povi...

ŠS vpss si tímto ještě dovoluje upozornit všechny Předvídavé na možnost dobrovolného grafického zpracování pozvánky k PPPV a zveřejnění této na Předvídavém blogu. ŠS vpss rovněž upozorňuje na povinnost každého Předvídavého vytvořit 1 ks originální známky k PPPV.


ŠS vpss + Kosmonauti