pátek 12. října 2012

Říjnový sjezd Předvídavých

Nota Bene
1)         19.05 – splněn první bod programu (až na Plíčky Na Smetaně, které mají zpoždění)
 • Matuška 12˚-13˚ (Velký Brzlík)
 • Kocour Varnsdorf Ken 15˚ Ken (Špatné Svědomí vpss)
 • Staněk Rudý oblak ALE (Ledvina)
2)         20.03 – splněn druhý bod programu (až na Plíčky Na Smetaně, které mají zpoždění)
 • Matuška Medový 14˚ (Velký Brzlík)
 • Staněk Rudý oblak ALE  (Špatné Svědomí)
 • Kocour Varnsdorf Ken 15˚ Ken (Ledvina)
3)        20.05 – pozdní příchod Plíčků Na Smetaně – NEMAJÍ LEGITIMACI! VELKÉ POKÁRÁNÍ obecné
4)         20.10 – rozdání známek + hlasujeme o foto Velkého Brzlíka na Předvídavou legitimaci
VELKÁ = III
MALÁ = I
=› Velký Brzlík si lepí velkou fotku, musí a je znechucen! Další argumenty pro: Velký Brzlík musí mít velkou fotku! A musí být uprostřed = VELKÁ DIZAJNOVKA!!! A VELKÁ pochvala Velkému Brzlíkovi a Špatnému Svědomí vpss za splnění domácího úkolu (Ledvina a Plíčky by se měli(y) pochlapit...).
5)         20.25 – další povi + někteří chtějí jíst. Plíčky Na Smetaně prosí do zápisu: „Jídelní lístek je zde zoufalý!“
 • Kocour APA 11˚ (Velký Brzlík)
 • Matuška Medový 14˚ (Špatné Svědomí)
 • pšenice 11˚ (ale jaká?) (Ledvina)
 • Modrá Hvězda Dobřany (Plíčky Na Smetaně mají půllitrovou dizajnovku!)
6)        20.32 – otevření Předvídavé pokladny, zaplacení členských příspěvků – Ledvina ½, Plíčky Na Smetaně ¼ + 1 Kč sponzorský příspěvek! Dále proběhl finanční audit – OK. Špatné Svědomí je spokojené a Velký Brzlík ve 20.35 uzavírá pokladnu.
7)         K bodu 3 programu – doživotní vyloučení předkládání jakýchkoliv bodů jednání v souvislosti s adopcí dětí na dálku. (Plíčky Na Smetaně si dovolují poznamenat, že vůbec nepijeme! TO MLÁDÍ...!) Velký Brzlík by hlasoval o tom, kdo je pro být proti DOŽIVOTNĚ. Hlasování = IIII, tedy VYLOUČENO! Velký Brzlík: „Ufff, to bylo těsný!“
8)         K bodu 4 programu – návrh na úpravu stanov ve znění "kolik členů, minimálně tolik sjezdů (výjezdních zasedání)" – tak to neprošlo
9)         Ledvina si připadá nedoceněná jako zapisovatelka
10)       k bodu 5  programu – předjednání Přeštědrého Předštědrého Předvídavého Večera (pracovní název, ale už asi zůstal). Termín 23. 12., kde? Zlý časy? U Břízy? Známku dělá každý povinně, pozvánku také, ale nepovinně. ...možná přijde i Trudy!
11)      21.10 k bodu 7 programu – návrhy na ocenění a ocenění zapisovatele / zapisovatelky, ale předtím povi!!!
 • Únětice 12˚ (Velký Brzlík a Ledvina)
 • Matuška Medový (Špatné Svědomí)
 • Plíčky Na Smetaně nás na povi dotáhly během hodiny! Velký Brzlík (hrdě): „To je moje dítě!“ Plíčky Na Smetaně mají hlad!
 • čtyřhop
 • Plíčky Na Smetaně navrhují ocenění, Špatné Svědomí vpss navrhuje morální ocenění Ledvina zvažuje vzdání se funkce! „Čekala jsem balík tužek a bloků, na morální ocenění vám kašlu!“ Špatné svědomí: „Mravní ocenění by znamenalo, že by se Ledvina mohla titulovat titulem Zapisovatelka s velkým Z.“ Hlasování: III pro, I proti – Ledvina by chtěla říct: „Zapište si to sami s velkým Z!“, všichni ostatní jsou proti. Plíčky Na Smetaně chtějí řešit další bod (povi). Ledvina se jde vyplakat ven = PAUZA 21.17-21.27 max
12)     Dotaz Špatného Svědomí vpss: „Jak se bude jmenovat Předvídavý Ježíšek?“ Velký Brzlík: PJ – čti Pí Džej (Předvídavý Ježíšek). Hlasování: IIII = je to Pí Džej! Další dotaz Špatného Svědomí vpss: „Budou dárky?“; „To je věc Pí Džeje, do toho se mu nesereme!“
13)       V žížale je sliz!
14)       21.52 – Ledvina už nemůže zapisovat
15)       Co děláme 3. 11.? Je komiksfest a focení potmě. Nesmíme fotit Canonem (návrh Plíčků Na Smetaně, který byl ihned zamítnut samotnými Plíčky Na Smetaně, což Velký Brzlík kvituje s povděkem). 
16)       Máš fakt krutopřísnou! Ta je od Pí Džeje!
17)       povi
 • Staněk Rudý oblak ALE 
 • Kocour 15˚
 • Modrá hvězda
 • Únětice
17.      Jazykový koutek Špatného Svědomí: piča s... (nemůžu přečíst a nepamatuju se, prosím doplňte)
18.      Všichni máme hlad!

Zapsala Ledvina