čtvrtek 12. dubna 2012

Předvídavý zápis 02


Ustanovující sjezd Předvídavých 12. 4. 2012 u Zubatého psa
(svolavatel Špatné Svědomí vpss)

Přítomni:
Velký Brzlík, Špatné Svědomí vpss, Ledvina, V. (později Plíčky na smetaně).

Program:
 1. povi!
 2. předání  Denk Vooruit V.
 3. podpis stanov zakládajícími orgány
 4. přijetí nového člena (V.)
 5. vydání průkazek Předvídavých (velké díky Velkému Brzlíkovi za jejich vytvoření)
 6. rozdání a nalepení známek ze Zahajovacího sjezdu (opět velké díky Velkému Brzlíkovi za jejich vytvoření, navíc velká pochvala za jeho předvídavost – měl lepidlo!)
 7. hlasování o tom, jaký předvídavý orgán bude V.

            Návrhy orgánů:
       Malý Brzlík
       Slinivka
       Plíčky na smetaně
       Hltan
       Konečník
       Bachor
           
            Výsledky veřejného hlasování:
       Malý Brzlík                        III
       Slinivka                              0
       Plíčky na smetaně             III
       Hltan                                 0
       Konečník                            I
       Bachor                               I

            Výsledky tajného hlasování:
       Plíčky na smetaně             III
       Malý Brzlík                         I

            V.  je tedy Plíčky na smetaně. Gratulujeme!

 1. Velký Brzlík má potřebu svolat příští sjezd (přesněji řečeno výjezdní zasedání), které se uskuteční 20. května 2012 v Úněticích.
       Program: prohlídka výčepu Únětického pivovaru po rekonstrukci, Maisels weisse u Lasíků.
       na tomto výjezdním zasedání budou rozdány Špatným Svědomím známky z dnešního Ustanovujícího sjezdu, protože ho svolal (platí pro každého i do budoucna). Věříme, že bude také tak předvídavý jako velký Brzlík a nezapomene lepidlo, abychom si mohli známky rovnou nalepit do průkazek. (To, že na každém sjezdu nebo výjezdním zasedání mají všichni průkazky s sebou je samozřejmě natolik samozřejmé, že to ani nedávám do zápisu).

 1. Jenom Plíčky na smetaně si myslí, že sklenice 0,3 od Kocoura je "úžasná dizajnovka".
 2. návrh o přidání Dodatku č. 1 ke Stanovám – bod 4) by měl být obohacen o preambuli: Kolik členů, tolik výjezdních zasedání.
 1. hlasování o přidání Dodatku č. 1 ke Stanovám bylo jednomyslné, čtyři ze čtyř jsou pro. Dodatek vypracuje Velký Brzlík.
 2. Plíčky na smetaně mají "úžasnou dizajnovku".

Zapsala Ledvina.