sobota 25. února 2012

Předvídavý zápis 01


Zakládající sjezd Předvídavých 25. 2. 2012 v Nota Bene

Návrh stanov

1. Předvídavý je předvídavý
2. Povi!
3. Nejsme skupina
4. Kolik členů tolik sjezdů!
5. Každý z Předvídavých má Denk Vooruit, a každý kdo má  Denk Vooruit nemusí být Předvídavý!
6. Být předvídavý(í)!
7. Zvolání: Být předvídavý(í) ... významná pauza (na tři doby) ... TŘIKRÁT!


Předvídavé orgány:
Ledvina 
Velký Brzlík (VB) 
Špatné Svědomí (v přeneseném slova smyslu) 

Utvrzující sjezd
Sjezd svolán na 12. 4. 2012 – Špatné Svědomí.
Program:
  • podpis utvrzující listiny
  • příjem nových členů

Zapsala Ledvina